top of page

Politiskt Skifte

En valsamverkan för riksdagsvalet 2022

Vi anser att hela Sverige skall representeras, att demokratin skall ge röst åt hela befolkningen.
Politiskt Skifte är en politisk förening av partier och idéburna organisationer som går till val på en och samma valsedel. Det är ett valtekniskt samarbete där var parti är fritt att driva sin egen politik och utse sina egna kandidater.

Street Protest

Vår Kampanj

Valsamverkan 2022

Enar politiska partier och andra organisationer

Partiprogram

Varje parti för sin egen politik

Rättvisa

Ger röst åt alla medborgare

Engagera Dig

Namnunderskrifter

Hjälp oss nå 1500 underskrifter

Sprid Politiskt Skifte

Få upp ögonen på media

Public Demonstration

Bakgrund

Varför Politiskt Skifte?

Vi anser att hela Sverige skall representeras, att demokratin skall ge röst åt hela befolkningen, därför har vi startat initiativet Politiskt Skifte.


I Sverige så har det varit svårt för ett nytt eller litet parti att ha en chans att komma in i riksdagen, mycket på grund av att folk inte vågar rösta på vad de tror på eftersom det är svårt att komma över 4%-spärren, samt att de som är missnöjda med dagens politik splittrar sina röster mellan olika småpartier, men också för att mindre partier inte får en röst i media och inte har samma förutsättningar som sittande partier vad gäller partistöd och valsedlar. Resultatet är att småpartier inte har en rättvis chans att representera sin politik i demokratin.


Lösningen är ett spännande initiativ som samlar småpartier på en och samma valsedel, något som ger en större chans att samla splittrade röster, lösa oron för att “kasta bort sin röst” på ett mindre parti, vilket skapar en synergieffekt där Politiskt Skifte agerar som en enande kraft.


Metoden har använts förut, men bland få partier, och med detta initiativ vill vi skapa en bred samverkan mellan många, och på så sätt skapa historia inom svensk politik. Var med och förverkliga detta genom att gå med i Politiskt Skifte.

bottom of page