top of page

Anslut till Politiskt Skifte

Är ni ett parti eller organisation? Då är ni välkomna att ansluta till Politiskt Skifte.

Senaste ansökningsdatum: 8:e Mars.

Varför behövs Politiskt Skifte?

Vi anser att hela Sverige skall representeras och att demokratin skall ge röst åt hela befolkningen.

Därför har vi startat initiativet Politiskt Skifte (PS).

I Sverige så har det varit svårt för ett nytt eller litet parti att ha en chans att komma in i riksdagen.

Anledningen är att folk inte vågar rösta på vad de tror på eftersom det är svårt att komma över 4%-spärren, samt att de som är missnöjda med dagens politik splittrar sina röster mellan olika småpartier, men också för att mindre partier inte får en röst i media och inte har samma förutsättningar som sittande partier vad gäller partistöd och valsedlar.

Resultatet är att småpartier inte har en rättvis chans att representera sin politik i demokratin.

Lösningen är ett spännande initiativ som samlar småpartier på en och samma valsedel, något som ger en större chans att samla splittrade röster, lösa oron för att “kasta bort sin röst” på ett mindre parti, vilket skapar en synergieffekt där PS agerar som en enande kraft.

Metoden har använts förut, men bland få partier, och med detta initiativ vill vi skapa en bred samverkan bland många, och på så sätt skapa historia inom svensk politik. Var med och förverkliga detta genom att gå med i Politiskt Skifte.

Syfte

Demokrati

Vårt syfte är att utveckla demokratin i Sverige genom att underlätta valtekniskt samarbete i val till riksdagen mellan partier och andra organisationer som sinsemellan delar en demokratisk grundsyn.

Värdegrund

Vår värdegrund baseras på etablerade definitioner och principer för demokratin som är i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Er politik

Utöver detta är varje medlem i Politiskt Skifte suverän och alltid fri att driva sin egen politik.

Street Protest
Handshake in the Office

Medlemskap

Styrelsen

Det är Politiskt Skiftes styrelse som beslutar om ditt parti/organisation antas som medlem.
Om ni antas erbjuds ni plats i styrelsen (tills maxantalet är nått).

Enad röst

Vi enar våra röster genom att bara ställa upp till val via Politiskt Skifte.

Utträde

Ni kan när som helst begära utträde ur föreningen.

Anslut till Politiskt Skifte

Skicka er ansökan till info@PolitisktSkifte.se

Inkludera partiets/organisationens namn, organisationsnummer, stadgar, hemsida, länkar till sociala media, och hur ni ser på valsamverkan.

Inkludera eventuella frågor.

Vi sätter upp ett möte med er och är vi överens så tar styrelsen beslut om er ansökan och återkommer inom kort.

070-766 80 10

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Public Demonstration
bottom of page